Program Malček plezalček s starši poteka 1 x tedensko v TORKIH  16:30. 

Malček plezalček s starši( 1.5 - 3 let). Otroški športni program, kjer se vaš malček na igriv način spoznava z različnimi gibalnimi igrami in pripomočki. Vi starši z otrokom tesno sodelujete, da preizkuša nove položaje in premaguje gibalne izzive. Poudarek je na razvoju koordinacije in ravnotežja, osnovne motorike. Malčki stopijo v stik tudi z drugimi otroki iste - podobne starosti, s tem pridobiva izkušnje iz različnih okoliščin ter situacij, posnema vas staše predvsem pa tudi ostale otroke. Na voljo ima veliko prostora za gibanje in primerno športno opremo.

Poteka v treh 3.semstrih po 3 mesece. Prvi semester se prične oktobra.

Cena semestra 95 € .

 

MARK ZA WEB

 

Športni program OSNOVE ŠPORTA (3 - 6 let )

torek 17:30 in v četrtkih 17:00 z dodatekom angleščine za otroke 

Na programu se otroci spoznajo z različnimi zvrsti športa (osnovna motorika preko gibalnih poligonov, gimnastika, atletika, igre z žogo (mini košarka, odbojka...) dodamo tudi ples ter jogo za otroke. V četrtkih dodamo tudi gibanje skozi angleški jezik.

Program vodita 2 športni vaditeljici.

Športni program poteka v 3. semestrih po 3 mesece. 

Od oktobra dalje se prične 1. semester ( 3 mesece) do konca decembra. 2. semester do januarja konca marca ter 3. semester aprila do konca junija.  Cena enega semestra (3 mesece) je 80€ za 1x tedensko ter 130€ za 2x tedensko. Če na telovadbo hodita 2 otroka, drugemu priznamo 20% popusta na semestrsko karto. Lahko pa se odločite za posamezne obiske (10€/obisk).

 OKLIČI NAS ZA PRVI OBISK. 040 500 610 (katarina) 

Dodaten opis_

Naš glavni cilj je navduševanje otrok za uživanje v gibalno-športnih dejavnostih, spodbujanje aktivnega učenja za otroka pomembnih in v resnično življenje vpetih športnih zvrsti. Pomembna je gibalna pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav življenjski slog. Ko otroka spodbujamo k izvajanju naravnih oblik gibanja in mu pripravimo različne izzive, s tem pripomoremo k razvijanju osnovnih motoričnih spretnosti in sposobnosti kot so ravnotežje, koordinacija, hitrost, moč, gibljivost, natančnost in vzdržljivost.

RAZLIČNI GIBALNI IZZIVI IN SPODBUDE ZA RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI

V športni igralnici in zunaj nje so nam pomembni veselje, igrivost, ustvarjalnost, sodelovanje in uspešnost in ne tekmovalnost, ki je v tem obdobju razvoja otroka neprimerna. Zavedam se in sledim cilju, da v predšolskem obdobju otroku nudimo čim bolj pestro in ustvarjalno paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim gibalnim športnim vzorcem in hkrati temelj zdravega življenjskega stila.

KOMPLEKSNEJŠA GIBANJA IN ŠPORTI

Učinkovito učenje prilagojenih osnov športov poteka, ko otroku v fizično in čustveno varnem okolju (v sodobni in varni športni igralnici z njemu znano osebo) postavimo učne izzive, ki jih z veseljem sprejme in je pri tem navdušen in aktiven.

Pri vseh športnih aktivnostih je zelo pomemben socialni vidik, saj otroka vzgajamo za življenje. Otroci se učijo samostojnosti, medsebojne pomoči in sodelovanja, skrbijo za svoje stvari, oblikujejo si delovne navade in pozitivno samopodobo, skrbijo za lastno varnost in varnost drugih, krepijo medsebojne odnose in pozitivni športni duh ter se ob tem učijo sprejemanja porazov. Strokovni delavci pa se moramo zavedati, kako pomembna je vloga odraslega za navduševanje otroka in posledično tudi starša za gibanje in zdrav način življenja.

Strokovni delavci se držimo osnovnega načela, da mora vsak otrok v predšolskem obdobju pridobiti čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki je osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Glede na to da imamo  dobre materialne pogoje (sodobno športno igralnico, športne pripomočke in igrala), lahko že najmlajše otroke seznanjajo z osnovnimi elementi različnih športnih zvrsti. Otroci, ki so deležni športnega programa imajo nedvomno kakovostno zgrajen temelj, ki pomembno vpliva na njihov razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti ter ne nazadnje tudi na to, da so na dobri poti, da postane šport ena izmed najpomembnejših sestavin kakovosti življenja v kasnejših starostnih obdobjih.